„Turizam za sve” - Zajednički turistički razvoj prirodnih i kulturnih dobara od Suhopolja i Noskovačke Dubrave do Zselic zvjezdanog parka

0
0

Obnoviti

Cilj ove igre je u što kraćem vremenu na jednom polju doći do brojke 2048 i pokupiti slike, odnosno što duže zadržati prazne kvadrate na polju za igru. Tiskanjem strijelica možete ekran pomaknuti u željenom smjeru. Svakim pokretom pojavljuje se nova slika. Ako se na ekranu pojavljuju slike koje imaju isti broj na sebi, onda će se spojiti, a nakon toga njihovi brojevi će skočiti na potenciju broja 2. Bodovi se pripisuju igraču samo onda, ako se spajaju slike, a broj bodova se dobije zbrajanjem brojki na slikama. Onda je kraj igre, ako je svako polje popunjeno ili nije moguće krenuti dalje ni u kojem smjeru, odnosno nema već slika na ekranu koje bi se spojile.