„Turizam za sve” - Zajednički turistički razvoj prirodnih i kulturnih dobara od Suhopolja i Noskovačke Dubrave do Zselic zvjezdanog parka

Sorry, this example cannot be run because your browser does not support the <canvas> element

U ovoj igri različite elemente treba tako složiti da bi u jednom redu sve kocke bile popunjene. Ako uspijete popuniti red, onda se briše sa ekrana. Deset bodova se daje za svaki element, a sto bodova za svaki popunjeni red. Igra kreće, ako pritisnete tipku Space. Elementi se miču na lijevu i desnu stranu, ako pristisnete strijelice na tipkovnici. Strijelicom prema gore elementi se vrte, dok strijelicom prema dolje možete ubrzati pokrete. Pored polja za igru vidljiva je slijedeća figura koja će se pojaviti na ekranu. Igru ste onda priveli kraju, ako figure stoje jedna na drugoj i dosegnule su vrh polja za igru.